Pijnbehandeling

Pijn is een veel voorkomend, maar vaak o zo lastig te behandelen verschijnsel. Vandaar ook mijn speciale interesse hiervoor. Samen werken naar een (aanvaardbare) oplossing is het streven.

Het middel dat ik gebruik is het volgende (uiteraard luisteren): 

Quantum Touch: Bij deze techniek vindt energie overdracht plaats van de ene persoon naar de andere middels aanraking met de handen in combinatie met bepaalde technieken.

Natuurlijk is er nooit een garantie te geven betreffende het resultaat. Wel is duidelijk dat veel mensen baat hebben bij één  of meerdere behandelingen.

Maak gebruik van de intake waarin een en ander nader wordt uitgelegd en wanneer eventueel de eerste behandeling zal plaatsvinden. De intake duurt een half uur, de vervolg behandelingen 20 - 30minuten.
Kosten intake: 35,00 (inclusief gratis tweede behandeling). Voor het maken van een afspraak kunt u contact met mij opnemen of in de Agenda zelf plannen.

Ook behandeling van dieren behoort tot de mogelijkheden. Deze  vindt in het algemeen, na overleg, op locatie plaats.